Privacyverklaring

Privacyverklaring van:

Skin Care voor Haar en Hem

Het Wolfseind 18

3823VS Amersfoort

tel 033 45 666 54

E-mail: info@skincareamersfoort.nl

Website : www.skincareamersfoort.nl

KVK nummer: 32095315

Eigenaresse: Elly van den Hurk

Van toepassing op:

Alle persoonsgegevens die Elly van den Hurk, namens Skin Care voor Haar en Hem, van haar klanten verwerkt.

Verantwoordelijke:

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Elly van den Hurk, namens Skin Care voor Haar en Hem.

Persoonsgegevens:

Als u klant bent van Skin Care voor Haar en Hem, wordt er  geregistreerd welke behandelingen u ondergaat, met welke producten en welke producten u eventueel koopt en hoe u op eea reageert, hierbij horen de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens
 • Eventueel wie uw huisarts is
 • Eventueel voor-en na foto’s

Dit maakt het mogelijk om:

 • Contact te hebben over afspraken, om deze te maken, verzetten of annuleren
 • Betalingen af te handelen
 • Nieuwsbrieven/acties bij u te melden
 • Informatie met u te delen over eventuele wijzigingen van diensten en producten
 • Door u ondergane behandelingen, met datum en gebruikte producten en eventueel door u gekochte producten te registreren
 • Reacties op behandelingen/producten te herleiden en eventuele eerdere aankopen, indien gewenst, te bekijken
 • Voortgang van de behandeling te monitoren

Beveiliging:

 • Skin Care voor Haar en Hem bewaart uw persoonsgegevens op papier achter slot en grendel
 • Gegevens op de laptop, pc en telefoon zijn dubbel beveiligd
 • Op mijn website worden geen cookies gebruikt
 • Als u via mijn website doorklikt naar een andere site is de eigenaar van die site verantwoordelijk voor hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, Elly van den Hurk/Skin Care voor Haar en Hem is dat niet!
 • Uw gegevens worden alleen in overleg en met uw goedvinden doorgegeven aan bijv een arts of op de website gebruikt

Bewaartermijn:

 • Uw persoonsgegevens worden bewaart tot u verzoekt om deze te verwijderen of tot 5 jaar na uw laatste behandeling en daarna vernietigt.

U kunt uw gegevens altijd op verzoek inzien, wijzigen of verwijderen,of zelfs over te dragen aan iemand anders.

Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek in  te dienen, met daarbij een kopie van uw paspoort, zodat het zeker is dat de aanvraag door de juiste persoon is gedaan, dus ter bescherming van uw privacy.

Autoriteit Persoonsgegevens:

De overkoepelende toezichthouder voor de bescherming van uw privacy  is de autoriteit persoonsgegevens, bent u van mening dat er niet zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan, dan kunt u daar een klacht indienen.